“เมย์แบงก์ฯ” แนะสอย SONIC อัพกำไรขึ้น 72% สะท้อนผลงานดีเกินคาด

“เมย์แบงก์ฯ” แนะสอย SONIC อัพกำไรขึ้น 72% สะท้อนผลงานดีเกินคาด

“เมย์แบงก์ฯ” แนะสอย SONIC อัพกำไรขึ้น 72% สะท้อนผลงานดีเกินคาด

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ระบุในบทวิเคราะห์ ประเมินเกี่ยวกับหุ้นบริษัท โซนิค อิน

เตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) หรือ SONIC โดยกำหนดค่ำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 3.15

บาท/หุ้น พร้อมปรับประมาณการกำไรปี 2564-65 ขึ้น 38%-72% สะท้อนกำไรที่ยอดเยี่ยม

ดีกว่าคาด และทำสถิติใหม่ ทั้งงวดปี 2563 และไตรมาส 4/63

นอกจากนั้น ธุรกิจใหม่ ปล่อยสินเชื่อรถหัวลาก ที่ด้เพียรทตลองในปี 2563 ก็เริ่มออกดอก

ผลที่รวดเร็วกว่าคาด จนบริษัทเลือกใช้การออก warant มาช่วยสนับสนุนเงินทุนเพื่อขยาย

พอร์ตสินเชื่อนี้แทนเงินทุนหมุนเวียน (working capital) หลัก ซึ่งต้องนำกลับไปใช้ทำธุรกิจ

Logistic ปัจจุบัน ซึ่งเมื่อรวม dilution effect ในปีแรกแล้ว

ทั้งนี้ SONIC รายงานกำไรสุทธิเป็นสถิติใหม่ของบริษัทที่ 60 ล้านบาท ขยายตัว +24.3%

จากปีก่อน สูงกว่าคาด 9% เนื่องจากตรมาส 4/63 หน่วยธุรกิจขนส่งทางทะเลทำได้ดีอย่าง

มาก รายได้ขนส่งทางทะเลพุ่ง +76.5% จากไตรมาสก่อน +80.8% จากปีก่อน แตะ 326

ล้านบาท จากการฟื้นตัวของภาคส่งออกไทย นให้กำไรไตรมาส 4/63 แตะ 28 ล้านบาท

+145.6% จากไตรมาสก่อน 90.9%จากป้ก่อน เป็นสถิติใหม่ และดีกว่าคาดของเรา 55%

อีกด้วย ซึ่งแม่อัตรากำไรขั้นต้นจะลดลง 220bps จากไตรมาส 3/63 เป็น 18.9% มองว่ารับ

ได้ เนื่องจากภาวะขาดแคลนตู้สินค้าทำให้ต้องมีการแย่งพื้นที่ (space) ในราคาสูงขึ้น แต่

ด้วยการกำหนดราคาแบบ cost plus ทำให้ SONIC ยังรักษาอัตราก่ไรในระดับน่าพอใจ

และได้ปริมาณขนส่ง (volume) เพิ่มกว่า +16% จากปีก่อนอีกด้วย

ทั้งนี้ ปรับประมาณการกำไรปิ้ 2564-65 ขึ้น 38% และ 72% เป็น 93-129 ล้านบาท เติบโต

+54.7% จากปีก่อน และ 39.2% จากปีก่อน ตามสำดับ ผลักนจาก (1) ฐานจากกำไรที่

ยอดเยี่ยมในไตรมาส 4/63 และแนวโน้มปี 2564 ที่ภาคส่งออกของไทยยังได้ประโยชน์จาก

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจคู่ค้า คาด volume รวม +15% จากปีก่อน VS เป้าบริษัท +20% จาก

ปีก่อน (2) ปรับสมมติฐานธุรกิจปล่อยสินเชื่อหัวรถลาก จากยอดสะสมปีนี้ 30 คัน เป็น 50 คัน

หลังผู้บริหารเผยว่า ได้ทยอยส่งมอบไปแล้ว 8 คันในเดือน ก.พ. และจะครบ 40 คัน ในกลาง

ปี๊นี้ ก่อนจะจบที่ 50 คันภายในปี 2563 ประเมินเป็นพอร์ตสินเชื่อสะสม 188 ล้านบาท ซึ่งเร็ว

กว่าสมมติฐานเดิมของฝ่ายวิจัย 60% ufa007

อย่างไรก็ตาม จากความสำเร็จของธุรกิจปล่อยสินเชื่อรถหัวลากที่เร็วกว่าคาดนี้ บริษัทจึง

ตัดสินใจจัดหาแหล่งเงินทุนแบบไม่มีดอกเบี้ย โดยการจัดสรร Warrant อาย 2 ปี ฟรี ให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิม 2C : 1w โดยมีอัตราส่วนแปลงสภาพ 1 : 1 ที่ราคา 1.00 บาท แปลงได้ 4 ครั้ง

ครั้งแรกในเดือน ต.ค. 2564 ดังนั้นเมื่อรวมผลของ dilution effect ? ส่วนในปีนี้เข้าไป และ

ใช้ P/E เป้าหมายตามเดิม 19.1 เท่า จะได้ราคาเหมาะสมใหม่ 3.15 บาท/ หุ้น

By jetdo