ป้ายกำกับ: BBLAM ออกทริกเกอร์ฟันด์ 6 เดือน ตั้งเป้าผลตอบแทน 5%